INSERT logo kek.png

EGY PROJEKT..

ahol mindenki számára elérhetővé tesszük a közös alkotás élményét

INNOVATÍV VÁROSOK PROGRAMJA

- dióhéjban a UIA programról -

A UIA - Urban Innovative Actions 2015-2019 között 5 körben meghirdetett közvetlen brüsszeli pályázású városfejlesztési támogatási program, amely minden évben 3-4 megadott témakörben biztosít támogatást olyan ​új, és eddig még nem megvalósított ötletek kipróbálására, amelyek alkalmasak korunk városi kihívásainak kezelésére​.

Pályázatot 50.000-nél nagyobb lélekszámú város/városrész önkormányzata nyújthat be, a téma szempontjából releváns helyi/regionális szakmai szereplőkből álló konzorciumi partnerség összeállításával.

 

A UIA program ötödik körében 23 EU-tagállamból összesen 222 pályázat - melyből közel a fele, 105 pályázat kultúra témában - került benyújtásra, amelyből 13 nyert, ebből 6 kultúra témában.

 

Budapest XI. Kerület, Újbuda Önkormányzata a Cultural Urban Platform / CUP 4 Creativity című pályázattal lett egyik büszke nyertese a programnak.

DIGITÁLIS MAGÁNY ÉS KREATIVITÁS?

- A CUP 4 Creativity projekt alapküldetése -

A CUP 4 Creativity projekt célja a ​digitális elmagányosodás elleni küzdelem a civil lakosságban szunnyadó kreatív alkotókészség megszólításán és felélesztésén keresztül.

 

Hiszünk abban, hogy a 21. században a kultúratámogatás hatékonysága nem feltétlenül és kizárólag a kulturális intézményrendszerek támogatásán, hanem legalább ugyanolyan mértékben az egyéni alkotókészség életrehívásán és a közös alkotásra való ösztönzésen múlik. 

 

MIÉRT - HOGYAN - MIT

Miért indítjuk el ezt a

programot?

Mert arra szeretnénk ösztönözni az újbudaiakat, hogy saját kreativitásuk, képességeik felismerésén, illetve kibontakoztatásán keresztül értékteremtő, tevékeny közösségeket alkossanak és aktívan alakítsák kapcsolataikat, környezetüket, városukat. Mi ilyen Újbudát szeretnénk.

Hogyan képzeljük ezt

megvalósítani?

Mindenki számára elérhetővé tesszük a közös alkotás élményét. Demokratizáljuk a kreatív alkotófolyamatokat és a közösségi-kulturális élet szervezését. Lebontjuk az alkotás és az alkotni akarás közti láthatatlan falat. Inspiráljuk és bátorítjuk a lakosságot érdeklődésük kiszélesítésére, az önképzésre és saját maguk kipróbálására!

Mi fog történni a

kerületben?

 

Az elnyert támogatást egy, az egyéni alkotói és szervezői készség fejlesztését, az alulról szerveződő kreatív-közösségi kezdeményezéseket, valamint mindezeknek a meglévő kulturális-technológiai ökoszisztémába történő becsatornázását támogató átfogó program kialakítására és megszilárdítására fordítjuk.

AZ ALKOTÓERŐ MÁR OTT VAN, HASZNÁLD!

- egy projekt a kreativitás felébresztésére -

A CUP 4 Creativity projekt tehát a kerület lakóit szeretné elvezetni azok kreatív, alkotó énjéhez, és hozzásegíteni mindenkit a saját magára szabott, egyedi közösségével: alkotótársakkal, mentorokkal, követőkkel.

 

Ennek érdekében

 

  1. létrejön és megnyílik egy korszerű, digitális műhellyel felszerelt művészeti és technológiai projekttér és kulturális központ, egy ún. Art & Tech Center,

  2. továbbá elkészül egy komplex - az erőforrásokat az igényekkel összekötő - online közösségi szervezőportál.

  3. Ezenfelül pedig maga az Insert Program lesz az, amely élettel és tartalommal fogja megtölteni mindkettőt.

A CUP 4 CREATIVITY HÁROM FŐ MEGVALÓSULÓ CÉLJA:

art & tech center

 

PROJEKTTÉR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

 


A központ célja, hogy teret biztosítson a kreativitás és az alkotókedv ösztönzésére a különböző belépési küszöbbel rendelkező felhasználók számára.

 

Az ATC-t egy műhely, egy professzionális hang- és videóstúdió, egy digitális, welcome experience elemekkel ellátott fogadótér, valamint egy kreatív, technológiai, alkotó workshopok és ismeretterjesztő, illetve technológiai-művészeti előadások, kiállítások számára fenntartott projekttér alkotja.

A tér egy olyan korszerű, digitális műhellyel felszerelt művészeti és technológiai központ, ahol a látogatók kreatív alkotókészségét aktivizáljuk, miközben a számukra megfelelő mértékben válogathatnak a művészi alkotás vagy művészeti tevékenységek, a barkácsolás, a fizikai és digitális technológia, a játék, a tanulás, a társadalmi hasznosság és a közösségben való részvétel közül.​

 

Fontos szempont a részvételiség, az interaktivitás érvényesülése, a társadalmi hasznosság, az ökotudatosság, illetve a civil önrendelkezés és öntevékenység segítése és hírdetése.

 

A nyitást 2022 II. felére tervezzük.

insert portál

 

ONLINE KÖZÖSSÉGI PLATFORM ÉS WEBAPP

Az INSERT Platform egy online erőforrás-menedzsment applikáció, amely az öntevékenységen alapuló alkotóerőhöz igyekszik a helyi adottságokhoz mérten egy optimális keretrendszert biztosítani.

 

Az applikációval bárki könnyedén

  • létrehozhat és meghirdethet bármilyen eseményt,

  • eszközöket és társakat találhat egy közös alkotáshoz,

  • helyszínt szervezhet saját kiállításának,

  • tanárt fogadhat vagy egy tudástárból képezheti magát

Az így létrehozott inspiratív programok, képzések, workshopok és tudástár segítségével mindenki a maga igényei szerint kapcsolódhat be a helyi alkotóközösségek aktivitásába.

insert program

 

AMI MINDEZT MEGTÖLTI ÉLETTEL

A különféle programlehetőségek célja, hogy ösztönözzék a kerület lakóit érdeklődésük kiszélesítésére, tehetségük felismerésére és az önképzésen keresztüli gondozására, végső soron saját maguk kipróbálására.

Számunkra az igazi eredményt az jelenti, ha valaki önálló alkotással vagy önálló szervezésű programmal áll elő, illetve aktív alkotó- vagy szervezőtársként részt vesz mások munkájában.

A siker ezen projektek és alkotások számosságában lesz mérhető.

A HARMADIK LÁB TE VAGY!

Az alulról jövő kezdeményezések megvalósulásának útjában javarészt a támogatás hiánya, valamint a közösség bátortalansága áll. Újbudán ezekre kívánunk megoldást nyújtani, viszont az, hogy az alkotóerő milyen mértékben lesz kézzelfogható valóság végül, nagyrészt a közösség tagjain áll.

 

Ehhez keressük partnereinket azokban a proaktív és kreatív emberekben, akik érzékenyek és elkötelezettek a helyi közösségek iránt, és hisznek azok sikerében.

 

Ennek megfelelően olyan helyzeteket teremtünk, ahol közösen gondolkodhatunk az INSERT Program megvalósításában: mondd el nekünk, hogy szerinted ez mitől lesz valóban egy jól működő ökoszisztéma!

A CUP 4 CREATIVITY FŐBB KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI:

UIA CUP koltesek.png

ÚJBUDAIAK EGY HELYEN

- a siker kulcsa a nagyszerű partnerség -

A Bartók-negyedet méltán szokás Buda kulturális főutcájának nevezni - a koncentráltan megtalálható művész- és diákkávézók, karakteres vendéglátóhelyek és kulturális szolgáltatók, a helyi alkotóházak és -közösségek, galériák és egyéb kiállítóterek, kulturális intézmények - és természetesen mindezek közönsége - együttesen teszik ki mindazt az újbudai szubkultúrát, ami miatt egyre több ember és vállalkozás szeretne a kerületbe költözni.

 

Egy ilyen nagyszabású, innovatív kulturális projekt nem is valósulhatna meg másutt az országban, mint itt, Újbudán, ehhez viszont nemcsak a helyre, de a megfelelő partnerekre is szükség van.

 

Újbuda Önkormányzata, valamint annak két 100% tulajdonú cége, a kulturális életet szervező KözPont Újbudai Kulturális Kft. és az informatikai fejlesztésekért felelős Smart11 Kft. mellett az alábbi főbb partnerszervezettel dolgozunk ebben az Európai Uniós projektben:

logo KÉK.png

KÉK

A kerület egyik legfontosabb, nagy helyismerettel rendelkező urbanisztikai kutatójaként a városfejlesztési intézkedések lakosokra és a gazdaságra kifejtett hatását vizsgálják. A projektben a Meet-tel megosztva végzik a kulturális-kreatív közösségépítés kereslet-kínálati kutatását, emellett csapatuk vezeti a projekthez kapcsolódó monitoring tevékenységet, amely azt célozza, hogy mérhetővé váljanak a projekt hatásai, és eredményei szélesebb körben, akár nemzetközi szinten is kiterjeszthetőek legyenek.

BBB small.png

BBB

A helyi kulturális szolgáltatók érdekképviseleti egyesületeként céljuk és feladatuk, hogy a már bejáratott kulturális szolgáltatói viszonyrendszereket és az ott kialakult jó gyakorlatokat segítsék érvényesülni a projektben. Mint kapcsolati szervezet, a projekt során létrejövő, különféle előnyöket hordozó fejlesztéseket, felhívásokat, együttműködési lehetőségeket folyamatosan kommunikálják tagságuk felé. Mindemellett a nagy sikerű Eleven Ősz és Eleven Tavasz rendezvényeikkel is támogatják mind az egyesületük, mind a tagságuk, mind a projekt népszerűségének kölcsönös épülését.

EBLOKK.png

ELEVEN BLOKK

A helyi alkotóművészeket képviselik. Munkájukkal elősorban azt támogatják, hogy a projekt keretében megvalósuló kreatív-kulturális eredmények minél szervesebben kapcsolódjanak a már meglévő alkotói közösségek tevékenységéhez, kölcsönösen támogatva egymás igényeit. Fontos szerepet vállalnak a helyi alkotó- és iparosműhelyek hálózatosodási lehetőségeinek feltérképezésében, igényeik megértésében, hidat képezve köztük és a projekt egésze között.

logo MEET.png

MEET

A service design módszertan szakértőiként a projekt potenciális célközönségét és leendő aktív rétegeit megképező helyi kulturális-közösségi ökoszisztéma lehető legpontosabb feltérképezével biztosítják a létrejövő szolgáltatások megfelelő minőségét. Felelős szakmai projektpartnerként az IT platform fejlesztését előkészítő felhasználói élmény megtervezésében vesznek részt, valamint elkészítik a projekt egészét érintő kommunikációs stratégiát. Feladatuk továbbá az újonnan létrejövő ökoszisztéma márkaarculatának vizuális és funkcionális megtervezése, illetve a grafikai és multimédia tartalmak gyártása.

SOART

A partnerségben betöltött feladatuk kiválóan illeszkedik a projekt szellemiségéhez: hazai, valamint a Demola hálózatán keresztül nemzetközi felsőoktatási intézmények lelkes fiatal hallgatóit és azok friss energiáit, tudását csatornázzák be a projekt munkálataiba, ezzel kölcsönösen motiválva és gyakorlati előnyökhöz juttatva egymást. Az általuk facilitált kurzusokon a hallgatói csoportokkal közösen a projekt keretében felmerülő kérdésekre keresnek válaszokat, illetve dolgoznak ki konkrét megoldási javaslatokat, továbbá gondoskodnak arról is, hogy mindezen munka eredményét a projekt számára felhasználható módon csatornázzák vissza.

SOART.png
MUSZ.png

MU Színház

Missziója, hogy bebizonyítsa: a színház nem csupán a passzív szemlélődés, hanem az aktív részvétel, a cselekvés fóruma is lehet. Befogadó-közösségi intézményként számos színházi, táncos, képzőművészeti, zenei, irodalmi alkotónak biztosított megjelenési lehetőséget. A projektben is ugyanebben a közösségépítő szellemben vesz részt - partnerként segíti az alkotás, az önkifejezés, a kreativitás felszabadító élményét eljuttatni a lehető legtöbb emberhez.

ALLÉE.png

A​LLÉE

Az Allee évente több, mint 18 millió látogatót fogad, és Budapest egyik legnépszerűbb bevásárlási úticéljai közé tartozik. Örömmel vesz részt proaktív konzorciumi partnerként a projektben, mivel Újbuda kulturális-kreatív életének, identitásának alakítása fontos számára. Speciális, időszakos programokkal fogja látogatói figyelmét a projektre irányítani, teret biztosítva a projektpartnerek és egyéb helyi kulturális szereplők kreatív együttműködéseinek.

BT.png

BT (British Telecom)

A projektben nagyvállalati tesztpartnerként, pilot jelleggel vesz részt. Fő feladatuk a vállalaton belüli kreativitás-támogatás bevezetésének vizsgálata, melyben támaszkodik már meglévő önszerveződő csapataira, klubjaira. A projekt keretében a kerületben működő kulturális szolgáltató partnereinkkel együtt testreszabott kreatív tevékenységeket, céges workshopokat valósít meg, illetve kialakít kreatív tereket, alkotószobát, melyek a már meglévő helyszínei mellett további teret biztosítanak a kreatív-kulturális közösségépítéshez. Céljuk, hogy a projekt keretében létrejövő kreativitás-támogatást hosszabb távon is beépítsék a HR programjukba, emellett pedig segítsenek abban, hogy a közös tapasztalatok a jövőben más nagyvállalatok munkájához is értékes hozzájárulást biztosíthassanak.

EMLÉKSZEL MÉG?

gondolatok a kreativitásról

Gyermekként játszva tanuljuk a világot. Egyszerre másolunk mintákat és kísérletezünk a kezünk ügyébe kerülő dolgokkal. Játszva tanuljuk a világot, ezzel egyidőben mi magunk építjük azt. Ha nem tetszik az eredmény, nyugodt szívvel leromboljuk, átértelmezzük, és építjük újra meg újra.

 

Gyerekkorunkban megtöltötte a mindennapjainkat a szabad játék, amiben tanulás és alkotás még nem vált külön, viszont felnőtt korunkra ez aligha van jelen az életünkben. Az alkotóerő pedig ott van, mindig is ott volt és mindig is ott lesz. De hogyan tudjuk mindezt használni és kamatoztatni a hétköznapjainkban?

INNER CHILD BMX.png

HAGYJ NYOMOT MAGAD UTÁN!

a közösségi kreativitás ereje

Korunk nagy tévedése, hogy valami maradandót és jelentőséggel bíró nyomot csak a legnagyobb idolok hagyhatnak.

 

Mindenki nyomot hagy maga után, és ha a cél nem is a világmegváltás, azon biztosan érdemes munkálkodni, hogy lehetőségeinkből kihozzuk a legtöbbet, és a világ miutánunk annyival legyen élhetőbb és emberibb, amennyit csak képesek vagyunk ezért tenni.

 

Ezek a folyamatok és gondolatok inspirálták és járják át az INSERT projekt egészét, ezekből építkezünk együtt, közösen.

 

. . .

Az, hogy az alulról jövő közösségi alkotóerő milyen mértékben lesz kézzelfogható valóság Újbudán, nagyrészt rajtad is áll, aki éppen olvasod ezeket a sorokat.

 

Szerkesszük együtt a kreativitás tudástárát, oszd meg tapasztalataidat és ismereteidet a közösséggel, segíts benne, hogy bárki bármilyen területen hozzáférjen a legfontosabb tanácsokhoz és tudnivalókhoz!

INSERT logo kek.png

Karnyújtásnyira önmagadtól.

Érdekelnek a projekt részletei?

Szeretnél valamit Te is hozzátenni?

Gondolkodjunk tovább együtt!!

Az INSERT Program előreláthatólag 2022 nyarán startol el.​

Amennyiben úgy érzed, szívesen vennél részt ennek az izgalmas projektnek az alakításában akár amatőr, akár profi alkotó- vagy előadóművészként, program- vagy oktatásszervezőként, technológusként, kreatív menedzserként, vagy ha ömlenek az ötletek belőled, ha kreatív látnok vagy, esetleg szívesen önkénteskednél, gyakornokoskodnál - de ha csak egyszerűen több és rendszeres információt szeretnél kapni, küldj egy üres emailt az alábbi cimkék valamelyikére kattintva, mi pedig hamarosan jelentkezni fogunk további információkkal:

hobbista vagyok   .   művész vagyok

szervező vagyok  .   technológus vagyok

képzések érdekelnek   .   ötletem van

önkénteskednék   .   csak érdeklődöm

előregisztrálnék

Minden egyéb levelet tárgymegjelöléssel az alábbi címre várunk:

insert@ujbuda.hu